Line 21: Line 21:
 
1
 
1
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 153 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 153 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 186 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 186 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 6 | offensiveLightningMax = 25 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 6 | offensiveLightningMax = 25 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
2
 
2
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 165 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 165 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 195 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 195 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 9 | offensiveLightningMax = 28 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 9 | offensiveLightningMax = 28 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
3
 
3
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 177 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 177 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 204 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 204 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 11 | offensiveLightningMax = 31 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 11 | offensiveLightningMax = 31 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
4
 
4
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 189 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 189 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 213 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 213 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 15 | offensiveLightningMax = 34 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 15 | offensiveLightningMax = 34 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
5
 
5
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 201 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 201 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 222 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 222 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 17 | offensiveLightningMax = 38 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 17 | offensiveLightningMax = 38 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 31 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 31 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 36 | offensiveLightningMax = 51 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 36 | offensiveLightningMax = 51 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.50 | offensiveStunMax = 1.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.50 | offensiveStunMax = 1.0 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
6
 
6
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 213 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 213 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 231 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 231 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 21 | offensiveLightningMax = 41 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 21 | offensiveLightningMax = 41 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 32 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 32 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 41 | offensiveLightningMax = 57 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 41 | offensiveLightningMax = 57 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.55 | offensiveStunMax = 1.1 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.55 | offensiveStunMax = 1.1 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
7
 
7
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 225 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 225 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 240 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 240 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 24 | offensiveLightningMax = 44 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 24 | offensiveLightningMax = 44 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 33 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 33 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 45 | offensiveLightningMax = 65 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 45 | offensiveLightningMax = 65 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.60 | offensiveStunMax = 1.2 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.60 | offensiveStunMax = 1.2 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
8
 
8
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 237 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 237 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 249 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 249 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 29 | offensiveLightningMax = 48 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 29 | offensiveLightningMax = 48 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 34 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 34 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 50 | offensiveLightningMax = 73 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 50 | offensiveLightningMax = 73 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.65 | offensiveStunMax = 1.3 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.65 | offensiveStunMax = 1.3 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
9
 
9
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 249 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 249 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 258 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 258 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 32 | offensiveLightningMax = 51 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 32 | offensiveLightningMax = 51 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 35 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 35 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 55 | offensiveLightningMax = 80 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 55 | offensiveLightningMax = 80 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.70 | offensiveStunMax = 1.4 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.70 | offensiveStunMax = 1.4 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
10
 
10
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 261 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 261 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 267 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 267 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 36 | offensiveLightningMax = 55 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 36 | offensiveLightningMax = 55 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 36 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 36 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 60 | offensiveLightningMax = 88 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 60 | offensiveLightningMax = 88 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.75 | offensiveStunMax = 1.5 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.75 | offensiveStunMax = 1.5 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
11
 
11
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 273 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 273 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 276 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 276 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 40 | offensiveLightningMax = 58 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 40 | offensiveLightningMax = 58 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 37 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 37 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 65 | offensiveLightningMax = 95 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 65 | offensiveLightningMax = 95 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.80 | offensiveStunMax = 1.6 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.80 | offensiveStunMax = 1.6 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
12
 
12
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 285 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 285 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 285 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 285 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 46 | offensiveLightningMax = 62 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 46 | offensiveLightningMax = 62 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 38 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 38 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 70 | offensiveLightningMax = 104 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 70 | offensiveLightningMax = 104 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.85 | offensiveStunMax = 1.7 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.85 | offensiveStunMax = 1.7 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
13
 
13
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 297 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 297 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 294 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 294 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 50 | offensiveLightningMax = 66 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 50 | offensiveLightningMax = 66 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 39 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 39 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 76 | offensiveLightningMax = 113 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 76 | offensiveLightningMax = 113 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.90 | offensiveStunMax = 1.8 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.90 | offensiveStunMax = 1.8 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
14
 
14
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 309 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 309 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 303 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 303 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 55 | offensiveLightningMax = 69 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 55 | offensiveLightningMax = 69 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 40 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 40 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 85 | offensiveLightningMax = 126 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 85 | offensiveLightningMax = 126 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 0.95 | offensiveStunMax = 1.9 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 0.95 | offensiveStunMax = 1.9 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
15
 
15
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 321 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 321 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 312 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 312 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 59 | offensiveLightningMax = 74 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 59 | offensiveLightningMax = 74 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 41 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 41 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 94 | offensiveLightningMax = 140 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 94 | offensiveLightningMax = 140 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 1.00 | offensiveStunMax = 2.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 1.00 | offensiveStunMax = 2.0 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
16
 
16
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 333 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 333 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 321 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 321 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 66 | offensiveLightningMax = 78 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 66 | offensiveLightningMax = 78 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 42 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 42 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 107 | offensiveLightningMax = 159 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 107 | offensiveLightningMax = 159 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 1.05 | offensiveStunMax = 2.1 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 1.05 | offensiveStunMax = 2.1 }}
 
|-
 
|-
 
! style="text-align: left;" | Ultimate Levels
 
! style="text-align: left;" | Ultimate Levels
Line 336: Line 380:
 
17
 
17
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 345 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 345 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 330 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 330 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 71 | offensiveLightningMax = 83 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 71 | offensiveLightningMax = 83 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 43 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 43 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 121 | offensiveLightningMax = 178 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 121 | offensiveLightningMax = 178 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 1.10 | offensiveStunMax = 2.2 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 1.10 | offensiveStunMax = 2.2 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
18
 
18
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 357 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 357 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 339 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 339 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 78 | offensiveLightningMax = 88 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 78 | offensiveLightningMax = 88 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 44 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 44 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 138 | offensiveLightningMax = 203 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 138 | offensiveLightningMax = 203 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 1.15 | offensiveStunMax = 2.3 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 1.15 | offensiveStunMax = 2.3 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
19
 
19
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 373 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 373 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 348 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 348 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 85 | offensiveLightningMax = 94 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 85 | offensiveLightningMax = 94 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 45 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 45 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 158 | offensiveLightningMax = 231 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 158 | offensiveLightningMax = 231 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 1.20 | offensiveStunMax = 2.4 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 1.20 | offensiveStunMax = 2.4 }}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
20
 
20
 
|
 
|
{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
+
{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 200 }}<br />
 
Storm Wisp Attributes:
 
Storm Wisp Attributes:
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterLife = 395 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterLife = 395 }}
:{{ Parameter | Character Bonus Attributes | characterMana = 357 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Bonus Attributes | characterMana = 357 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
 
Storm Wisp Ability - Plasma Burn:
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 95 | offensiveLightningMax = 101 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 95 | offensiveLightningMax = 101 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
 
Storm Wisp Ability - Dodge Attack:
:{{ Parameter | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDodgePercent = 99 }}
:{{ Parameter | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Character Ability | characterDeflectProjectile = 99 }}
  +
   
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
 
Storm Wisp Ability - Thunderclap:
:{{ Parameter | Skill Config | skillManaCost = 46 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillManaCost = 46 }}
:{{ Parameter | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Skill Config | skillTargetRadius = 3.0 }}
:{{ Parameter | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 181 | offensiveLightningMax = 265 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Offensive Lightning | offensiveLightningMin = 181 | offensiveLightningMax = 265 }}
:{{ Parameter | Stun | offensiveStunMin = 1.25 | offensiveStunMax = 2.5 }}
+
:{{ Parameter | Skill | Stun | offensiveStunMin = 1.25 | offensiveStunMax = 2.5 }}
 
|}
 
|}
 
[[Category:Skill (Storm Mastery)]]
 
[[Category:Skill (Storm Mastery)]]

Revision as of 16:41, 5 November 2013

Summon an immortal Storm Wisp from the atmosphere to battle your enemies.

Notes

Progression

Level Skill Potency

1

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+153 Health
+186 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

6 ~ 25 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles

2

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+165 Health
+195 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

9 ~ 28 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles

3

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+177 Health
+204 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

11 ~ 31 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles

4

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+189 Health
+213 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

15 ~ 34 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles

5

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+201 Health
+222 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

17 ~ 38 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

31 Energy Cost
3.0 Meter Radius
36 ~ 51 Lightning Damage
0.50 ~ 1.0 Second(s) of Stun

6

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+213 Health
+231 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

21 ~ 41 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

32 Energy Cost
3.0 Meter Radius
41 ~ 57 Lightning Damage
0.55 ~ 1.1 Second(s) of Stun

7

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+225 Health
+240 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

24 ~ 44 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

33 Energy Cost
3.0 Meter Radius
45 ~ 65 Lightning Damage
0.60 ~ 1.2 Second(s) of Stun

8

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+237 Health
+249 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

29 ~ 48 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

34 Energy Cost
3.0 Meter Radius
50 ~ 73 Lightning Damage
0.65 ~ 1.3 Second(s) of Stun

9

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+249 Health
+258 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

32 ~ 51 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

35 Energy Cost
3.0 Meter Radius
55 ~ 80 Lightning Damage
0.70 ~ 1.4 Second(s) of Stun

10

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+261 Health
+267 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

36 ~ 55 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

36 Energy Cost
3.0 Meter Radius
60 ~ 88 Lightning Damage
0.75 ~ 1.5 Second(s) of Stun

11

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+273 Health
+276 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

40 ~ 58 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

37 Energy Cost
3.0 Meter Radius
65 ~ 95 Lightning Damage
0.80 ~ 1.6 Second(s) of Stun

12

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+285 Health
+285 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

46 ~ 62 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

38 Energy Cost
3.0 Meter Radius
70 ~ 104 Lightning Damage
0.85 ~ 1.7 Second(s) of Stun

13

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+297 Health
+294 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

50 ~ 66 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

39 Energy Cost
3.0 Meter Radius
76 ~ 113 Lightning Damage
0.90 ~ 1.8 Second(s) of Stun

14

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+309 Health
+303 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

55 ~ 69 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

40 Energy Cost
3.0 Meter Radius
85 ~ 126 Lightning Damage
0.95 ~ 1.9 Second(s) of Stun

15

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+321 Health
+312 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

59 ~ 74 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

41 Energy Cost
3.0 Meter Radius
94 ~ 140 Lightning Damage
1.00 ~ 2.0 Second(s) of Stun

16

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+333 Health
+321 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

66 ~ 78 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

42 Energy Cost
3.0 Meter Radius
107 ~ 159 Lightning Damage
1.05 ~ 2.1 Second(s) of Stun
Ultimate Levels Skill Potency

17

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+345 Health
+330 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

71 ~ 83 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

43 Energy Cost
3.0 Meter Radius
121 ~ 178 Lightning Damage
1.10 ~ 2.2 Second(s) of Stun

18

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+357 Health
+339 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

78 ~ 88 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

44 Energy Cost
3.0 Meter Radius
138 ~ 203 Lightning Damage
1.15 ~ 2.3 Second(s) of Stun

19

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+373 Health
+348 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

85 ~ 94 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

45 Energy Cost
3.0 Meter Radius
158 ~ 231 Lightning Damage
1.20 ~ 2.4 Second(s) of Stun

20

200 Energy Cost
Storm Wisp Attributes:

+395 Health
+357 Energy


Storm Wisp Ability - Plasma Burn:

95 ~ 101 Lightning Damage


Storm Wisp Ability - Dodge Attack:

99% Chance to Dodge Attacks
+99% Chance to Avoid Projectiles


Storm Wisp Ability - Thunderclap:

46 Energy Cost
3.0 Meter Radius
181 ~ 265 Lightning Damage
1.25 ~ 2.5 Second(s) of Stun
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.